• โรงพยาบาลของเรา

  •    ใน พ.ศ.2529 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งได้รวมตัวกันจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยมะเร็ง...

  • อ่านต่อ

  • มะเร็งรักษาได้

  •    โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งและมิใช่มะเร็งด้วยรังสีและเคมีบำบัด...

  • อ่านต่อ

  • แผนที่และเส้นทาง

  •    แผนที่และเส้นทางมาโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก

  • คลิกดูเส้นทาง